MİSYONUMUZ


          Kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektöre ve tüm bireylere gereksinimleri ve olanaklarımız ölçüsünde Üniversitemizin alanında uzman eğitim kadrosu ile eğitim programları hazırlayıp geliştirerek bunlar arasında eşgüdüm sağlamak,                                     Sosyal konulardaki eksikliklerin giderilmesi ve azaltılmasına yönelik eğitim programları geliştirmek,

          Bireylere kendilerini geliştirebilme, nitelikli bir meslek sahibi olabilme, mesleğinin gerektirdiği koşullara sahip olarak işgücünü daha verimli kullanabilme, insan ilişkilerindeki başarı düzeyini arttırarak değişen ve gelişen çağa ve toplum yapısına ayak uydurabilme yetisi ve dinamizmi kazandırıp, bunu bir yaşam biçimi haline getirmesini sağlamak, 

           Eğitim programlarına katılıp başarılı olanlara katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika vb. vermek. 

VİZYONUMUZ

          Yaşam boyu eğitimi herkes için ulaşılabilir kılma ilkesi çerçevesi içinde hareket ederek çağın gereklerine uygun olarak sürekli kendini yenileyen, gelişen teknoloji ile eğitim yöntem ve süreçlerini yakından takip eden, toplumun her kesimine ulaşıp sağladığı nitelikli eğitimle donanımlı bireyler yetiştirmek ve bu alanda öncelikle bölge ve ardından ülke genelindeki üniversiteler arasında öncü, tanınmış, güvenilir, saygın ve marka değeri yüksek bir eğitim merkezi olmak.    

Son Güncelleme: 2023-08-29 13:17:36
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024