2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA KÜSEM ADI ALTINDA
AÇILMASI PLANLANAN KURSLAR

 

 

Semazen Kursu  Kurs Süresi: Hafta Sonları 2 Saat

Eğitimin Adı

Semazen Kursu

Eğitimci, Eğitimcilerin Adı

 

Eğitimin Amacı

Sema: Sembolik olarak, Kainatın oluşumunu, insanın alemde dirilişini, Yüce Yaratıcıya olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu ifade eder. Sema eden canlara Semazen denilmiştir.

Eğitimin İçeriği

Semaya hazırlık

Sema eğitimi

Eğitimin Süresi

Hafta Sonu  2 gün

Eğitim İçin Son Başvuru Tarihi

 

Eğitim Tarihi ve Saati

 

Eğitimin Verileceği Yer

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitime Kimler Katılabilir

Herkes Katılabilir.

Eğitim Sonu Sınav Yapılacaksa Sınav Yeri ve Tarihi

 

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

 

Eğitimin Açılması İçin Minimum ve Maksimum Kursiyer Sayısı

Mininmum = 15 Kişi

Maksimum = 30 Kişi

Eğitim Ücreti

 

 

SPSS Analiz Kursu                          Kurs Süresi: 12 Saat                    

Eğitimin Adı

SPSS Analiz Kursu

Eğitimci, Eğitimcilerin Adı

 

Eğitimin Amacı

 • Araştırmacıların temel tanımlar hakkında bilgi sahibi olması
 • SPSS programının ve menülerinin tanıtılması
 • Bilimsel çalışmaların istatistiksel analiz bölümünü temel seviyede anlayabilir olmak
 • Bilimsel çalışmalarda istatistiksel analiz kısmını temel seviyede yapabilir olmak

Eğitimin İçeriği

 • Değişkenler, Veri girişi ve kontrolü
 • SPSS program ve menülerin tanıtılması
 • SPSS’e veri alma ve değişkenlerin tanımlaması
 • SPSS’te veri transformasyonu ve veri gruplandırma
 • Tanımlayıcı istatistiklerin hesaplanması (frekans ve yüzde analizleri, aritmetik ortalama, standart sapma, mod, medyan, çeyreklikler)
 • Basit grafik ve tabloların oluşturulması
 • Normal dağılım testleri ve yorumlanması
 • Ki-kare testi
 • Bağımsız iki grup karşılaştırması (Student t testi ve Mann Whitney U testi)
 • Bağımlı iki ölçümün karşılaştırılması (Eşleştirilmiş t testi ve Wilcoxon testi)
 • Bağımsız üç ve daha fazla grup karşılaştırması (Tek yönlü ANOVA ve Kruskal Wallis H testi)
 • Korelasyon Analizi ve Basit Doğrusal Regresyon Analizi

Eğitimin Süresi

12 Saat

Eğitim İçin Son Başvuru Tarihi

 

Eğitim Tarihi ve Saati

 

Eğitimin Verileceği Yer

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Akademisyenler
 • Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri
 • Bilimsel çalışma sürecine dahil olan araştırmacılar

Eğitim Sonu Sınav Yapılacaksa Sınav Yeri ve Tarihi

 

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

 

Eğitimin Açılması İçin Minimum ve Maksimum Kursiyer Sayısı

Minimum    = 10 Kişi

Maksimum = 20 Kişi

Eğitim Ücreti

 

 

 

 

Temel İşaret Dili Eğitimi Kursu              Kurs Süresi: 20 Saat                          

Eğitimin Adı

Temel İşaret Dili Eğitimi

Eğitimci, Eğitimcilerin Adı

 

Eğitimin Amacı

İşaret dilini öğrenerek işitme engelli bireylerle iletişim kurulmasını amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

 • Temel Kavramlar
 • Zaman Kavramları
 • Aile ve Çevresi
 • Hayvanlar
 • Meslekler
 • Şehirler
 • Duygular
 • Dini Terimler
 • Trafik ve Ulaşım
 • Eşya Terimleri
 • Eğitim Terimleri
 • Spor Kelimeleri
 • Kıyafetler
 • Sağlık Kelimeri
 • Yiyecek ve İçecekler
 • Zarflar Zamirler ve Meteoroloji
 • Sıfat Terimleri
 • Fiiller

Eğitimin Süresi

20 Saat

Eğitim İçin Son Başvuru Tarihi

 

Eğitim Tarihi ve Saati

 

Eğitimin Verileceği Yer

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitime Kimler Katılabilir

En Az Lise Mezunu Olmak

Eğitim Sonu Sınav Yapılacaksa Sınav Yeri ve Tarihi

 

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

 

Eğitimin Açılması İçin Minimum ve Maksimum Kursiyer Sayısı

Minimum   =  15 Kişi

Maksimum = 30 Kişi

Eğitim Ücreti

 

 

 

 

    İlk Yardım Kursu             Kurs Süresi: 16 saat            

Eğitimin Adı

İlk Yardım Eğitimi

Eğitimci, Eğitimcilerin Adı

 

Eğitimin Amacı

 • İlkyardım ve acil yardım kavramlarının farkını ayırt edebilir.
 • Solunum ve dolaşım sistemini oluşturan organların işlevlerini açıklayabilir
 • Şok bulgularını tanıyabilir ve şok tiplerini ayırt edebilir
 • Kanama, yanık ve zehirlenme gibi durumlarda ilkyardım uygulayabilir
 • Yaralanma durumunda oluşabilecek tehlikeleri tanıyabilir ve uygun ilkyardım girişimlerini yönetebilir.
 • Yetişkin, çocuk ve bebeklerde temel yaşam desteğini yönetebilir.

Eğitimin İçeriği

 • İlk yardıma giriş ve genel özellikleri.
 • Temel yaşam fonksiyonlarının değerlendirilmesi.
 • Solunum ve dolaşım sistemi.
 • Yaralanmalarda ilk yardım.
 • Kanamalarda ilk yardım.
 • Şok ve ilk yardım.
 • Yanıklar ve ilk yardım.
 • Zehirlenmeler ve ilk yardım.
 • Kırık-çıkık ve burkulmalarda ilk yardım.
 • Temel yaşam desteği.

Eğitimin Süresi

16 Saat

Eğitim İçin Son Başvuru Tarihi

 

Eğitim Tarihi ve Saati

 

Eğitimin Verileceği Yer

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitime Kimler Katılabilir

Okur – Yazar Herkes Katılabilir

Eğitim Sonu Sınav Yapılacaksa Sınav Yeri ve Tarihi

 

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

 

Eğitimin Açılması İçin Minimum ve Maksimum Kursiyer Sayısı

Minimum   =  15 Kişi

Maksimum = 30 Kişi

Eğitim Ücreti

 

 

              

 

Akıl ve Zeka Oyunları Kursu                 Kurs Süresi: 24 saat                     

Eğitimin Adı

Akıl ve Zeka Oyunları

Eğitimci, Eğitimcilerin Adı

 

Eğitimin Amacı

Zeka oyunları dersinde bireylerin zeka potansiyellerini tanıması geliştirmesi; problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi, hızlı ve doğru karar vermesi, sistematik bir düşünme yapısı geliştirmesi, zeka oyunları kapsamında bireysel, takım halinde rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmesi ve problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

 • Sudoku
 • Mangala
 • Satranç

Eğitimin Süresi

24 Saat

Eğitim İçin Son Başvuru Tarihi

 

Eğitim Tarihi ve Saati

 

Eğitimin Verileceği Yer

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitime Kimler Katılabilir

Kursiyerler eğitimde kullanılacak materyal olan MANGALA ve satranç’ ı kendileri temin edeceklerdir.

Eğitim Sonu Sınav Yapılacaksa Sınav Yeri ve Tarihi

 

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

 

Eğitimin Açılması İçin Minimum ve Maksimum Kursiyer Sayısı

Minimum   =  15 Kişi

Maksimum = 30 Kişi

Eğitim Ücreti

 

 

 

Çocuklara Jimnastik Kursu       Kurs Süresi: Hafta Sonları 2 Saat Aylık                

Eğitimin Adı

Jimnastik Kursu

Eğitimci, Eğitimcilerin Adı

 

Eğitimin Amacı

 • Çocuklarımızın, spor kültürüne sahip sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak.
 • Çocukların bedensel gelişimi açısından çok önemli bir yere sahip olan jimnastik eğitimi vermek
 • Çocuklarımıza nitelikli bir jimnastik eğitimi aldırarak,  ülkemizde cimnastiğin gelişimine katkı sağlamak.
 • Çocuklarımızın zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla sporcu olarak yetişmelerine katkı sağlamak.
 • Üniversitemiz personel çocuklarına ve tüm çocuklara güvenli ve nitelikli bir ortamda cimnastik eğitimi vermek.

Eğitimin İçeriği

 • Jimnastikte ısınma
 • Jimnastikte temel kurallar bilgisi
 • Jimnastikte duruşlar
 • Jimnastik öne taklalar
 • Jimnastikte geriye taklalar
 • Ritmik jimnastik
 • Çocuk jimnastiği

Eğitimin Süresi

Hafta Sonları 2 Gün

Eğitim İçin Son Başvuru Tarihi

 

Eğitim Tarihi ve Saati

 

Eğitimin Verileceği Yer

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitime Kimler Katılabilir

4 – 14 Yaş Arası

Eğitim Sonu Sınav Yapılacaksa Sınav Yeri ve Tarihi

 

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

 

Eğitimin Açılması İçin Minimum ve Maksimum Kursiyer Sayısı

Minimum    = 15 Kişi

Maksimum = 40 Kişi

Eğitim Ücreti

 

    

 

 

Robotik Kodlama               Kurs Süresi: 65 Saat                       

Eğitimin Adı

Robotik Kodlama

Eğitimci, Eğitimcilerin Adı

 

Eğitimin Amacı

Bu eğitim, eğitmenlere ve ilgili ebeveynlere; günümüzde ve gelecekte ihtiyaç duyulan kodlama ve robotik alanındaki bilgi ve yetenekleri okul öncesi çağ grubuna ait çocuklara, seviyelerine göre kazandırmaları için ihtiyaç duyacakları alt yapıyı kazandırmayı hedeflemektedir.

Eğitimin İçeriği

 • Arduino Uno uygulamaları yapılıcaktır.
 • Dijital giriş ve çıkışlar ;   LED, Buzzer,  Buton uygulamaları
 • Sensör kullanımı ; LDR sensörü, Sıcaklık sensörü, Ultrosonik sensor
 • Robot Uygulaması ( Engel Algılayan Robot ) ; Mekanik, Elektronik,Yazılım
 • Robot Uygulaması (Futbol Oynayan Robot );  Mekanik, Elektronik,Yazılım

Eğitimin Süresi

60 Saat

Eğitim İçin Son Başvuru Tarihi

 

Eğitim Tarihi ve Saati

 

Eğitimin Verileceği Yer

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitime Kimler Katılabilir

 Herkes Katılabilir

Eğitim Sonu Sınav Yapılacaksa Sınav Yeri ve Tarihi

 

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

 

Eğitimin Açılması İçin Minimum ve Maksimum Kursiyer Sayısı

Minimum    = 15 Kişi

Maksimum =30 Kişi

Eğitim Ücreti

 

          

 

 

Proje Yazma Eğitimi Kursu                      Kurs Süresi: 22 Saat         

Eğitimin Adı

Proje Yazma Eğitimi

Eğitimci, Eğitimcilerin Adı

 

Eğitimin Amacı

Sertifika programı ile proje hazırlama ve yazma konusunda teorik ve pratik boyutlarıyla bilgi, beceri ve yetkinlik  kazandırmak amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

Projeler ve Proje Türleri

Proje Hazırlama Süreçleri

TÜBİTAK Projeleri

Projelere Fon Sağlayan Kuruluşlar

Eğitimin Süresi

22 Saat

Eğitim İçin Son Başvuru Tarihi

 

Eğitim Tarihi ve Saati

 

Eğitimin Verileceği Yer

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitime Kimler Katılabilir

Sertifika programımıza proje hazırlama ve yazma konusunda kendisine yetkinlik kazandırmak isteyen herkes başvurabilir.

Eğitim Sonu Sınav Yapılacaksa Sınav Yeri ve Tarihi

 

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

 

Eğitimin Açılması İçin Minimum ve Maksimum Kursiyer Sayısı

Minimum    = 15 Kişi

Maksimum = 30 Kişi

Eğitim Ücreti

 

 

 

 


Kort Tenisi Kursu

Kurs Süresi: Hafta Sonları C.Tesi- Pazar Günleri 2 Saat Eğitim Aylık                

Eğitimin Adı

Kort Tenisi Eğitimi

Eğitimci, Eğitimcilerin Adı

 

Eğitimin Amacı

Tenis oyununun genel karakteristik özelliklerini, teniste kullanılan malzemelerin kullanımını ve malzeme seçimini, tenis oyununun temel tekniklerinden forehand, backhand, servis, smaç ve vole öğretimi hakkında bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Tenis sporunun kuramsal temellerine dayalı olarak daha özgün bir bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacak çalışma yöntemlerinin tanıtımı, öğretim yöntemleri ve teknikleri, tenis kuralları ve turnuva çeşitleri hakkında bilgi vermektir.

Eğitimin İçeriği

Tenis sporunun kuramsal temellerine dayalı olarak daha özgün bir bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacak çalışma yöntemlerinin tanıtımı, öğretim yöntemleri ve teknikleri, tenis kuralları ve turnuva çeşitleri hakkında bilgi vermektedir.

Eğitimin Süresi

Hafta Sonu 2 Gün

Eğitim İçin Son Başvuru Tarihi

 

Eğitim Tarihi ve Saati

 

Eğitimin Verileceği Yer

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitime Kimler Katılabilir

5 Yaş Üzeri Herkes

Eğitim Sonu Sınav Yapılacaksa Sınav Yeri ve Tarihi

 

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

 

Eğitimin Açılması İçin Minimum ve Maksimum Kursiyer Sayısı

Minimum   = 15 Kişi

Maksimum = 50 Kişi

Eğitim Ücreti

 

 

 

 

Basketbol Kursu

Kurs Süresi: Hafta Sonları C.Tesi- Pazar Günleri 2 Saat Eğitim Aylık            

Eğitimin Adı

Basketbol Eğitimi

Eğitimci, Eğitimcilerin Adı

 

Eğitimin Amacı

 • Basketbol Oyununun Temel Eğitimini Vermek
 • Malzeme Kullanımı ve Malzeme Seçimi
 • Turnike, Şut, Top Sürme gibi Özelliklerin Kazanımını Sağlamak

Eğitimin İçeriği

 • Basketbol Materyallerinin Tanıtımı
 • Basketbol Saha Bilgileri
 • Basketbol Kuralları
 • Basketbol Teknikleri
 • Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Eğitimin Süresi

Hafta Sonu 2 Gün

Eğitim İçin Son Başvuru Tarihi

 

Eğitim Tarihi ve Saati

 

Eğitimin Verileceği Yer

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitime Kimler Katılabilir

8 Yaş Üzeri Herkes

Eğitim Sonu Sınav Yapılacaksa Sınav Yeri ve Tarihi

 

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

 

Eğitimin Açılması İçin Minimum ve Maksimum Kursiyer Sayısı

Minimum   = 20 Kişi

Maksimum = 50 Kişi

Eğitim Ücreti

 

 

 

 


Pilates Eğitmenliği Kursu                 Kurs Süresi :  96 Saat            

Eğitimin Adı

Pilates Eğitmen Eğitimi

Eğitimci, Eğitimcilerin Adı

 

Eğitimin Amacı

Sağladığı zihin beden bağlantısıyla odaklanmayı güçlendirir. Core bölgesi çalışmalarıyla fiziksel güç, denge, esneklik ve koordinasyonu sağlar. Sakatlanma riskini azaltır. Stres kaynaklı boyun-sırt ağrılarını azaltır, postür bozukluklarını düzeltir, rehabilitasyon sürecine destek olur.

Eğitimin İçeriği

 • Pilates’in tarihi, gelişimi, temel kavramlar ve prensipler
 • Omurganın yapısı, iskeletin bölümleri ve hareket kabiliyetleri
 • Postür analizi
 • Kas ve iskelet sistemindeki potansiyel rahatsızlıklarda pilates uygulamaları
 • Mat pilates egzersizleri ,başlangıç,orta ve ileri seviyeler için modifikasyonları
 • Reformer kullanımı ve egzersiz repertuvarı
 • Hareket bilimi ve pilates anatomisi
 • Seans hazırlama teknikleri

Eğitimin Süresi

96 Saat

Eğitim İçin Son Başvuru Tarihi

 

Eğitim Tarihi ve Saati

 

Eğitimin Verileceği Yer

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitime Kimler Katılabilir

Pilates Eğitimine İlgisi Olan Herkes

Eğitim Sonu Sınav Yapılacaksa Sınav Yeri ve Tarihi

 

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

 

Eğitimin Açılması İçin Minimum ve Maksimum Kursiyer Sayısı

Minimum   = 20 Kişi

Maksimum = 40 Kişi

Eğitim Ücreti

 

 

       

 

Yaşam Koçluğu Kursu                    Kurs Süresi: 100 Saat          

Eğitimin Adı

Yaşam Koçluğu

Eğitimci, Eğitimcilerin Adı

 

Eğitimin Amacı

Yaşam Koçluğu Sertifikası Eğitimi ile koçluk eğitimlerini en üst seviyeye taşımak, belirlenmiş kalite standartlarında profesyonellerin yetiştirilmesini sağlamak ve onların başarılarına destek vererek yanlarında olmak amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

 • Programın amacı ve hedefleri
 • Koçluk mesleği
 • Koçun kişilik özellikleri
 • Koçlukta etik değerler
 • Koçluğa giriş
 • Koçlukta derinleşme
 • Bireyi tanıma ve harekete geçirme
 • Koçluk görüşmelerine genel bakı
 • Yaşam koçluğu görüşmelerinde kullanılabilecek araçlar gibi konulardan oluşmaktadır

Eğitimin Süresi

100  Saat

Eğitim İçin Son Başvuru Tarihi

 

Eğitim Tarihi ve Saati

 

Eğitimin Verileceği Yer

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitime Kimler Katılabilir

Yaşam Koçu Olmak İsteyen Herkes

Eğitim Sonu Sınav Yapılacaksa Sınav Yeri ve Tarihi

 

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

 

Eğitimin Açılması İçin Minimum ve Maksimum Kursiyer Sayısı

Minimum    = 15 Kişi

Maksimum = 25 KİŞİ

Eğitim Ücreti

 

 

 

 

Personel Treiner Kursu                             Kurs Süresi: 45 Saat                 

Eğitimin Adı

Personel Treiner Kursu                            

Eğitimci, Eğitimcilerin Adı

 

Eğitimin Amacı

Bu programa katılan katılımcılar; kişisel antrenman programı oluşturma, performans koçluğu ve tüm spor dallarında kondisyonerlik yapmak için gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; fitness ve sağlık sektörü içerisinde güncel kuramsal bilgiyi pratik saha çalışmasıyla birleştirebilen bireyler olarak yetiştirilecekleridir.

Eğitimin İçeriği

 • Personal Trainer Eğitimi İçeriği;
 • Personel Trainer Tanımı ve Görevleri
 • Personel Trainer Olmanın Altın Kuralları
 • Kişisel Eğitmenin Satış Stratejileri
 • Fiziksel Uygunluk ve Fitness Üzerine Yaklaşımlar
 • Ölçme ve Değerlendirme Önemi
 • Risk Analizi ve Fiziksel Uygunluğu Değerlendirme
 • Vücut Kompozisyonu
 • Vücut Yağ Oranı Ölçümleri ve Değerlendirilmesi
 • Antrenman Fizyolojisi
 • Core (Merkez Bölge) Nedir ve Personel Trainer’da Kinesio tape Bantlamaya Genel Bakış
 • Spor Sakatlıklarından Korunma ve Rehabilitasyona Giriş

 

Eğitimin Süresi

45 Saat

Eğitim İçin Son Başvuru Tarihi

 

Eğitim Tarihi ve Saati

 

Eğitimin Verileceği Yer

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitime Kimler Katılabilir

Profesyonel Fitness Antrenörleri ve Fitness Personeli Olmak İsteyenler

Eğitim Sonu Sınav Yapılacaksa Sınav Yeri ve Tarihi

 

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

 

Eğitimin Açılması İçin Minimum ve Maksimum Kursiyer Sayısı

Minimum    = 15 Kişi

Maksimum = 25 KİŞİ

Eğitim Ücreti

 

 

 

Spor Masörlüğü                              Kurs Süresi: 200 Saat                                       

Eğitimin Adı

Masörlük – Masözlük Eğitimi

Eğitimci, Eğitimcilerin Adı

 

Eğitimin Amacı

 • Masajın tanımını, türlerini, masajın yararlarını ve masajın kontra endikasyonlarını öğrenecekler.
 • Adaylar İskelet ve Kasların Yapı ve işlevleri öğrenecekler
 • Salon Hazırlığı ve Hijyen kurallarını öğrenecekler
 • Klsaik Masaj Tekniklerini ve uygalamalarını örenecekler
 • Temel Vücut Masaj uygalamalarını örenecekler
 • Müşteri Karşılma ve Uğurlamayı öğrenecekler
 • Vücut sisteminin yapısı ve İşlevlerini öğrenecekler

Eğitimin İçeriği

 • Müşteri Karşılama ve Uğurlama
 • Kozmetikleri Tanıma
 • Vücut Bakım Kozmetikleri
 • Klasik Masaj Teknikleri
 • Dekolte ve Yüz Masajı
 • Temel Vücut Masajı
 • İletişim
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İskelet ve Kasların Yapı ve İşlevleri
 • Vücut Sistemlerinin Yapı ve İşlevleri
 • Kişisel Hijyen
 • Salon Hazırlığı ve Hijyeni
 • Aroma Terapi Masajı

Eğitimin Süresi

200 Saat

Eğitim İçin Son Başvuru Tarihi

 

Eğitim Tarihi ve Saati

 

Eğitimin Verileceği Yer

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri
 • Kariyer hedefleri arasında masör-masözlük yapma hedefi olanla

Eğitim Sonu Sınav Yapılacaksa Sınav Yeri ve Tarihi

 

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

 

Eğitimin Açılması İçin Minimum ve Maksimum Kursiyer Sayısı

Minimum   = 25 Kişi

Maksimum = 50 Kişi

Eğitim Ücreti

 

Son Güncelleme: 2023-01-12 12:49:59

Duyurular RSS

 • Duyuru Yok
               

                                                                                       Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2023